ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องประชาสัมพันธ์เวลาเปิดปิดหอสมุด เดือน ตุลาคม 2566
วันที่03/10/2023
เนื้อหา

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในเดือน ตุลาคม 2566 ช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค ดังนี้
-วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หอสมุดเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ โดยเปิดบริการเวลา 10.00-18.00 น.

- วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เปิดให้บริการดังนี้
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 - 23.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 10.00 -18.00 น.

- ยกเว้น วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หอสมุดเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ โดยเปิดบริการเวลา 10.00-18.00 น.

และวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 20.30 น. เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ประชาสัมพันธ์เวลาเปิดปิดหอสมุด เดือน ตุลาคม 2566

Contact Us