ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องร่วมเสนอชื่อ HUMAN BOOK เรื่องที่อยากอ่าน
วันที่29/09/2023
เนื้อหา

ร่วมเสนอชื่อ HUMAN BOOK เรื่องที่อยากอ่าน
เพื่อเป็น “หนังสือมีชีวิต” ให้กับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  โดยคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลย

สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ หรือเรื่องที่ต้องการรู้

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ร่วมเสนอชื่อ HUMAN BOOK เรื่องที่อยากอ่าน

Contact Us