ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องเปิดแล้ว!! บริการแจ้งซ่อมอาคารเรียนรวม อาคาร 19 และอาคาร 58
วันที่26/09/2023
เนื้อหา

"บริการแจ้งซ่อมอาคารเรียนรวม"

เปิดช่องทางใหม่สำหรับผู้ใช้บริการ ในการแจ้งปัญหาด่วน แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ และส่งเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ ของอาคาร 19 และ 58 ผ่านทาง LINE Application

ใช้บริการได้แล้ววันนี้ สแกนเลย

https://line.me/R/ti/p/@233regjh?oat_content=qr

https://www.youtube.com/watch?v=la3BJrkIoPo

Keywordตึก 19, บริการแจ้งซ่อม, อาคารเรียนรวม
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

อาคารเรียนรวม ม.อ. ปัตตานี เปิดช่องทางใหม่สำหรับผู้ใช้บริการ ในการแจ้งปัญหาด่วน

Contact Us