ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่อง22 กันยายน #วันสงขลานครินทร์
วันที่22/09/2023
เนื้อหา

22 กันยายน #วันสงขลานครินทร์
💙💙💙💙💙
รู้ประวัติศาสตร์ ม.อ. ผ่าน
#ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
https://www.oas.psu.ac.th/APSU/

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

22 กันยายน #วันสงขลานครินทร์

Contact Us