ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องผอ. สำนักวิทยบริการ เปิดบ้านตอนรับคาราวานวิทย์ NASCI สัญจรครั้งที่ 2 ร่วมอบรมเทคโนโลยี VR และการถ่ายภาพ 360 องศา
วันที่28/08/2023
เนื้อหา
วันที่ 22 ส.ค. 66 สำนักวิทยบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดบ้านต้อนรับทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และศูนย์กศน.ปัตตานี ในโครงการคาราวานวิทย์ NASCI สัญจรครั้งที่ 2 เข้าอบรมในช่วงเช้าและบ่าย
ร่วมกับทีมวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ คุณขวัญเนตร ปุญญถาวร และคุณอนุภาพ ด้วงนิ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ และการพัฒนาระบบแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกท่าน
โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้
- การทำความรู้จักกับเทคโนโลยี VR และการนำไปพัฒนาประโยชน์เชิงพื้นที่
- การถ่ายภาพ 360 องศา ด้วยกล้องและโดรน
- การเรียนรู้การพัฒนาระบบ VR จากภาพที่ได้ถ่าย
- การอัปโหลดระบบเพื่อเผยแพร่และนำไปใช้งาน
- การแนะนำห้องเรียน Metaverse ของสำนักฯ
ขอขอบคุณดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ที่ได้มอบของที่ระลึกและให้เกียรติสำนักวิทยบริการ เป็นองค์กรที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ ✨🙏
KeywordVirtualReality, VR, อบรมVR
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดบ้านต้อนรับทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และศูนย์กศน.ปัตตานี ในโครงการคาราวานวิทย์ NASCI สัญจรครั้งที่ 2 เข้าอบรมในช่วงเช้าและบ่าย

Contact Us