ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องกิจกรรม ม.อ.วิชาการ สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2566
วันที่23/08/2023
เนื้อหา
⚡️กิจกรรม ม.อ.วิชาการ สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2566
🫰 OAR Academy Open House 2023 🏠
✅กิจกรรม “อุทยานพลังงาน” สมัครภายในวันที่ 4 ก.ย.66
✅กิจกรรม “ประกวดเล่านิทาน สมัครภายในวันที่ 1 ก.ย.66
ใบสมัคร
✅กิจกรรม STEM Maker Space – IoT Easy Coding สมัครภายในวันที่ 4 ก.ย.66
ใบสมัคร
✅นิทรรศการการบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-331300 หรือดูรายละเอียดในใบสมัคร
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2566

Contact Us