ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่อง::: ปันของเล่น จากพี่สู่น้อง :::
วันที่25/07/2023
เนื้อหา

::: ปันของเล่น จากพี่สู่น้อง :::
เปิดรับบริจาคของเล่นและหนังสือ
เพื่อให้บริการ ณ มุม Kids Zone โซนแห่งความคิด
ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

* บริจาคได้ ณ บริการตอบคำถาม ฯ ชั้น 1 หอสมุด ฯ
** รับบริจาคในวันและเวลาเปิดทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
โทร 073-313486 ภายใน 1408

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

::: ปันของเล่น จากพี่สู่น้อง :::

Contact Us