ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องสำนักวิทยบริการจัดอบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอาคาร 16 วันที่ 7 ก.ค. 66
วันที่12/07/2023
เนื้อหา

 

7 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลกรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกชัย จันทรัตน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และทีมงานจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานีมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ นอกจากการอบรมในภาคการบรรยายแล้ว ยังมีการอธิบายและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้บุคลากรสถานีวิทยุและสำนักวิทยบริการได้ทดลองแก้ไขสถานการณ์หากเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในช่วงท้ายได้มีการประชุมหารือถึงแผนอพยพหนีภัยสำหรับอาคาร 16 ให้พร้อมกับการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการทุกท่าน

 

อัลบั้มภาพ https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAR.PSU&set=a.730192002241931

#OARPSUPattani #TechnoOAR
#ซ้อมหนีไฟ #อัคคีภัย #SafetyFirst

KeywordGreenOffice, SafetyFirst, ซ้อมหนีไฟ, ดับเพลิง, อัคคีภัย
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลกรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

Contact Us