ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องห้องสมุดปิดบริการเนื่องในวันรายออีดิลอัฎฮา
วันที่28/06/2023
เนื้อหา

หอสมุดขอปิดบริการเนื่องในวันรายออีดิลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2566 หากต้องการคืนหนังสือสามารถคืนได้ที่ตู้บริการหน้าห้องสมุด ขออภัยในความไม่สะดวก

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ห้องสมุดปิดบริการเนื่องในวันรายออีดิลอัฎฮา

Contact Us