ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องแจ้งเวลาเปิดปิดบริการช่วงเปิดภาคเรียนปกติ
วันที่26/06/2023
เนื้อหา
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
           หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอแจ้งเวลาเปิดบริการในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 27 ตุลาคม 2566 ดังนี้
           จันทร์ - ศุกร์           08.30 - 20.30 น.
           เสาร์  - อาทิตย์       10.00 -18.00 น.
           วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ
           จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

แจ้งเวลาเปิดปิดบริการช่วงเปิดภาคเรียนปกติ

Contact Us