ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องช่วงเวลาลงทะเบียนมาถึงแล้ว !! รายวิชาเลือกเสรี “ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้”
วันที่13/06/2023
เนื้อหา

ช่วงเวลาลงทะเบียนมาถึงแล้ว !!
𝟎𝟏𝟕-𝟐𝟎𝟏 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

รายวิชาเลือกเสรี "ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้" เปิดให้นักศึกษาทุกคนได้เข้ามาเพิ่มทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น

✅ เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
✅ การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
✅ การใช้โปรแกรม Microsoft Office
✅ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน
✅ เทคนิคการถ่ายภาพ
✅ การตัดต่อวีดิโอง่าย ๆ ด้วย Smart Phone
✅ การใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR)

✅ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิทยบริการ
Tel : 073 - 313486
Email : oas@psu.ac.th
FB : https://www.facebook.com/DigitalLibraryandLearningInnovation
Inbox : http://m.me/DigitalLibraryandLearningInnovation

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ช่วงเวลาลงทะเบียนมาถึงแล้ว !! รายวิชาเลือกเสรี “ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้”

Contact Us