ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องหอสมุดฯ ปิดบริการเนื่องในวาระประชุมประจำปี บุคลากรสำนักวิทยบริการ
วันที่08/06/2023
เนื้อหา

หอสมุดฯ ปิดบริการ

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และ 15-17 มิถุนายน 2566

เนื่องจากมีการประชุมบุคลากรประจำปี

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 เปิดบริการตามปกติ เวลา 08.30-16.30 น.

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

หอสมุดฯ ปิดบริการ

Contact Us