ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องกิจกรรมทำบุญสำนักวิทยบริการ 2ศาสนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
วันที่31/05/2023
เนื้อหา

กิจกรรมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ 2ศาสนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณอาคาร 22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

กิจกรรมทำบุญสำนักวิทยบริการ 2ศาสนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Contact Us