ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องร่วมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ
วันที่24/05/2023
เนื้อหา

ขอเชิญบุคลากร ร่วมทำบุญประจำปีของสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โดย

ทำบุญถวายอาหารเพล

เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 22 สำนักวิทยบริการ

 

ละหมาดฮายัด
เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร 17 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (ตึกเก่า)

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ร่วมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการ

Contact Us