ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องการต่ออายุทรัพยากร สมาชิกประเภทอาจารย์
วันที่24/05/2023
เนื้อหา
สมาชิกประเภท "อาจารย์" สามารถยืมต่อหนังสือได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2566 กำหนดส่ง 18 ต.ค. 2566
สามารถยืมต่อได้ที่เคาเตอร์บริการยืมคืนหรือสามารถสแกน QR CODE เพื่อทำการต่ออายุผ่านระบบ OPAC
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

การต่ออายุทรัพยากร สมาชิกประเภทอาจารย์

Contact Us