ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องการใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่17/05/2023
เนื้อหา

📣 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 📑
📌📌 บุคลากรที่ประสงค์ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF (Foxit) ให้ยืนยันสิทธิ์ (Activate) ทางอีเมล ภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
.
📝 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://diis.psu.ac.th/general-news/foxit

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Contact Us