ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ปิดบริการวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566
วันที่03/05/2023
เนื้อหา

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

ปิดบริการ วันที่  4-7 พฤษภาคม 2566 

เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.

เปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

 

++ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ
ในช่วงวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ++

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ปิดบริการวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

Contact Us