ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องหอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.2566 เนื่องในวันรายออีฎิ้ลฟิตริ และวันหยุดชดเชย
วันที่21/04/2023
เนื้อหา

Salamat Hari Raya
สลามัต ฮารีรายอ 🧕👳‍♂️

หอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.2566
เนื่องในวันรายออีฎิลฟิตริ และวันหยุดชดเชย

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

หอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.2566 เนื่องในวันรายออีฎิ้ลฟิตริ และวันหยุดชดเชย

Contact Us