ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องประกาศปิดบริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2566
วันที่10/04/2023
เนื้อหา

ขอประกาศวันปิดบริการในช่วงวันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 นี้

และขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ประกาศปิดบริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2566

Contact Us