ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SAGE Research Methods
วันที่07/04/2023
เนื้อหา

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SAGE Research Methods เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methods) มีหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม บทความในวารสาร กรณีศึกษาจากโครงการวิจัยมากกว่า 2,200 รายการ ชุดข้อมูลการสอนมากกว่า 500 ชุด และวิดีโอมากกว่า 1,200 รายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ช่วยสนับสนุนการทำวิจัยในทุกระดับ ให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่าง ๆ และหาข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น
เข้าทดลองใช้ได้ที่👇👇👇
https://methods.sagepub.com/
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SAGE Research Methods

Contact Us