ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องหอสมุดปิดบริการ วันที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี
วันที่05/04/2023
เนื้อหา

หอสมุดปิดบริการ วันที่ 6 เมษายน 2566
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

หอสมุดปิดบริการ วันที่ 6 เมษายน 2566

Contact Us