ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องกิจกรรม หนังสื่อคนอ่านคนเรื่อง กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง Garmin Connect 101 เรียนรู้การใช้งาน Garmin Connect ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือโปร
วันที่03/04/2023
เนื้อหา

กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง Garmin Connect 101 เรียนรู้การใช้งาน Garmin Connect ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือโปร

โดย  / กลสมรรถ พจนาวาณิชย์ /กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

จัดในวันที่ 05 เมษายน 2566  เวลา 14:00 – 16:00 น.  ลานคนอ่านคน (ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
บริการคนอ่านคน JFK Human Library
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://humanlibrary.oas.psu.ac.th
#คนอ่านคน
#JFKHumanLibrary
#ห้องสมุดมีชีวิต
#หนังสือมีชีวิต
#หนังสือคน
#DigitalLibrary
#HumanLibrary

KeywordGarmin Connect 101 เรียนรู้การใช้งาน Garmin Connect
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

Garmin Connect 101 เรียนรู้การใช้งาน Garmin Connect

Contact Us