ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องเวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน 25 มี.ค.- 17 เม.ย. 2566
วันที่28/03/2023
เนื้อหา

เวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน
25 มี.ค.- 17 เม.ย. 2566
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ❌ปิดบริการ

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

เวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน
25 มี.ค.- 17 เม.ย. 2566

Contact Us