ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องชวนมาเข้าสู่สตูดิโอเสมือนจริง OAR Studio VR
วันที่18/01/2023
เนื้อหา

 

ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ “โลกเสมือนจริง” OAR Studio Virtual Reality

https://vr.oas.psu.ac.th/studio

สำนักวิทยบริการขอเชิญมาใช้งานระบบห้องสตูสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบเสมือนจริง ภายในระบบนำเสนอผลงาน
❇️ การบริการห้องสตูดิโอไลฟ์สด และการจัดการเรียนการสอน
❇️ การนำเสนอการให้บริการ
❇️ แบบฟอร์มการให้บริการ
❇️แหล่งเรียนรู้ภายในห้องสตูดิโอ
❇️ อัลบั้มภาพ

เทรนใหม่มาแบบนี้! ต้องลองแล้วนะวิ #ขอต้อนรับสู่โลกเหมือนจริง !

KeywordVirtual Reality, VR, ห้องสตูดิโอ, ไลฟ์สด
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการขอเชิญมาใช้งานระบบห้องสตูสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบเสมือนจริง

Contact Us