ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่23/12/2022
เนื้อหา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กับ สำนักวิทยบริการ
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
1️⃣กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "พลังงานสะอาดพัฒนาชาติไทย"
สมัครได้ที่ https://forms.gle/JZeWEML5arrTSJzr7
2️⃣กิจกรรมเขาวงกต
3️⃣กิจกรรมท่องโลก PSU METAVERSE
4️⃣กิจกรรมเรียนรู้โซล่าร์เซลล์
5️⃣กิจกรรมห้องสมุดของเล่น
6️⃣กิจกรรม DIY กังหันลม
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Contact Us