ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องขอแสดงความยินดี นายสมบัติ นพจนสุภาพ ได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตปัตตานี” ประจำปี 2565
วันที่17/12/2022
เนื้อหา

 

🎉 Congratulations 🏆 สำนักวิทยบริการ ขอแสดงความยินดีกับ

นายสมบัติ นพจนสุภาพ

ที่ได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตปัตตานี”

ในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2565

ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของสำนักวิทยบริการเป็นอย่างยิ่ง

#ขอแสดงความยินดี
#สำนักวิทยบริการมอปัตตานี
#OARPSU

Keywordขอแสดงความยินดี, รางวัล
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

นายสมบัติ นพจนสุภาพ ที่ได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตปัตตานี” 2565

Contact Us