ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวสมัครงาน, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องสำนักวิทยบริการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
วันที่16/12/2022
เนื้อหา
สมัครได้ที่ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://resume.psu.ac.th/index.aspx
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Contact Us