ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องขอชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนา Virtual Reality Tour (VR Tour)”
วันที่04/12/2022
เนื้อหา

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนา Virtual Reality Tour (VR Tour)" หรือระบบนำชมเสมือนจริง สำหรับสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว โดยวิทยากร คุณขวัญเนตร ปุญญถาวร เข้าร่วมฟรี! โดยไม่มีค่าใช่จ่าย

📌 พบกันวันที่ 8 ธ.ค. 2565
เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
📌 ห้องประชุมชั้น 1 ตึก 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สอบถามรายละเอียด:
☎️ โทรภายใน 1455
(วิทยาเขตหาดใหญ่)
KeywordVirtualReality, VR, อบรม, เทคโน
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนา Virtual Reality Tour (VR Tour)” หรือระบบนำชมเสมือนจริง สำหรับสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว

Contact Us