ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องกิจกรรม แลก วา พรือมั่ง พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการ
วันที่29/11/2022
เนื้อหา

ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการ พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการทุกวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน

โดยในเดือน ธันวาคม 2565 ขอนัดพบปะในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ลานนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

กิจกรรม แลก วา พรือมั่ง พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการ

Contact Us