ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวสมัครงาน, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่21/11/2022
เนื้อหา

ผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 4317 เลขที่ 4318 เลขที่ 4319 เลขที่ 4320 เลขที่ 4321

https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_18_626-HoHBMNrB.pdf

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

Contact Us