จัดการข้อมูลข่าวสาร

Displaying 1 - 25 of 134

วันที่ชื่อเรื่องผู้เขียนจัดการข้อมูล
01/06/2023ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "OAR โชว์กึ๋น" เวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการดำเนินการในปี 2565jfkEdit/Delete
31/05/2023กิจกรรมทำบุญสำนักวิทยบริการ 2ศาสนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566jfkEdit/Delete
29/05/2023การติดตั้งและการใช้งาน VPN ใน Desktop & Mobile วันพุธที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. ในรายการเทคโนไกด์technoEdit/Delete
24/05/2023ร่วมทำบุญประจำปีสำนักวิทยบริการjfkEdit/Delete
24/05/2023การต่ออายุทรัพยากร สมาชิกประเภทอาจารย์jfkEdit/Delete
17/05/2023การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์jfkEdit/Delete
09/05/2023สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนเมษายน 2566jfkEdit/Delete
09/05/2023ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยภาพที่ประมวลจาก AIjfkEdit/Delete
03/05/2023หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ปิดบริการวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566jfkEdit/Delete
26/04/2023ประกาศเรื่องทุนการศึกษา จากสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย ปี 2566-67jfkEdit/Delete
21/04/2023หอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.2566 เนื่องในวันรายออีฎิ้ลฟิตริ และวันหยุดชดเชยjfkEdit/Delete
20/04/2023ขอเชิญประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักวิทยบริการkittisak.kEdit/Delete
18/04/2023TechnoGuide 19 เม.ย. นี้!! "การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วย Google Site" มาสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายที่ทำได้ด้วยตนเองtechnoEdit/Delete
18/04/2023แจ้งวันเปิดบริการช่วงภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566jfkEdit/Delete
10/04/2023ประกาศปิดบริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2566jfkEdit/Delete
07/04/2023ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SAGE Research MethodsjfkEdit/Delete
05/04/2023หอสมุดปิดบริการ วันที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรีjfkEdit/Delete
05/04/2023สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2566jfkEdit/Delete
04/04/2023(ดิสคอร์ด) สำหรับการติดต่อสื่อสาร จะโทรเสียง วีดิโอคอล ประชุมคุย ค้นหาชุมชนกับผู้คนบน Discord อีกมากมาย กับ รายการเทคโนไกด์ วันพุธที่ 5 เม.ย. 66 เวลา 13.30 น.technoEdit/Delete
03/04/2023กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง DIY ไม้กวาดจากขวดพลาสติกjfkEdit/Delete
03/04/2023กิจกรรม หนังสื่อคนอ่านคนเรื่อง กิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง Garmin Connect 101 เรียนรู้การใช้งาน Garmin Connect ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือโปรjfkEdit/Delete
30/03/2023ห้องสมุด อัพเดตงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ใหม่ในฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้jfkEdit/Delete
30/03/2023ปิดเทอมก็เปิดบริการ IT Help Desk บริการ One Stop Services ด้านไอทีของสำนักวิทยบริการkittisak.kEdit/Delete
28/03/2023เวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน 25 มี.ค.- 17 เม.ย. 2566jfkEdit/Delete
27/03/2023การตัดต่อวิดีโอด้วย CapCut for Desktop ภาค 2technoEdit/Delete
วันที่ชื่อเรื่องผู้เขียนจัดการข้อมูล
Contact Us