ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องวันรูสะมิแล
วันที่09/11/2022
เนื้อหา
9 พฤศจิกายน #วันรูสะมิแล
วันที่คณาจารย์ และนักศึกษากลุ่มแรกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ย้ายเข้าสอน และศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปี 2511
รูสะมิแล=สนเก้าต้น
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
🌲นิทรรศการรูสะมิแลรำลึก 9 พฤศจิกายน
🌲หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

วันรูสะมิแล

Contact Us