ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องจัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติ
วันที่02/11/2022
เนื้อหา

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ PB Watch 

จัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

link zoom:
https://zoom.us/j/9990043582

ไม่จำกัดจำนวน

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

จัดอบรม ฝน ฟ้า อากาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัติ

Contact Us