ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่อง📣หอสมุดฯ แจ้งเวลาเปิดบริการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 👇
วันที่28/10/2022
เนื้อหา

📣หอสมุดฯ แจ้งเวลาเปิดบริการ (ช่วงปิดภาคเรียน)
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2565 👇

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

📣หอสมุดฯ แจ้งเวลาเปิดบริการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 👇

Contact Us