ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวสมัครงาน, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
วันที่29/09/2022
เนื้อหา

 

 

สำนักวิทยบริการ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

อัตราเลขที่ 4317https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_18_626-CSVu6gMr.pdf

อัตราเลขที่ 4318 https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_18_626-0xgOAfy9.pdf

อัตราเลขที่ 4319 https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_18_626-mYskzqxx.pdf

อัตราเลขที่ 4320 https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_18_626-Lh4YZbGz.pdf

อัตราเลขที่ 4321 https://resume.psu.ac.th/resumeAdminFiles/resume_18_626-sWm0vmYh.pdf

 

สมัครได้ที่ https://resume.psu.ac.th/index.aspx  

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Contact Us