ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องหอสมุดขอประกาศปิดบริการในวันที่ 21 ส.ค.2565เนื่องจากไฟฟ้าดับ
วันที่18/08/2022
เนื้อหา
หอสมุด ❌ปิดบริการ🚫 ในวันที่ 21 ส.ค.2565
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีจะดำเนินย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันดังกล่าว
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

หอสมุดขอประกาศปิดบริการในวันที่ 21 ส.ค.2565เนื่องจากไฟฟ้าดับ

Contact Us