ผู้เขียนsecret
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องอาคาร 17 สำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่02/08/2022
เนื้อหา

อาคาร 17 สำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

โดยมีมาตรการการคัดแยกขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (น้ำ , ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง, กระดาษ,) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ โซลาร์เซลล์) เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐ

 

จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียวด้วยกันค่ะ ^_____^

https://greenoar.oas.psu.ac.th/

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

อาคาร 17 สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

Contact Us