ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องบริการ IT Help Desk
วันที่05/07/2022
เนื้อหา
📣📣📣 ประกาศ!! หอสมุดเปิดให้บริการ IT Help Desk 2 จุด
1. เคาน์เตอร์ IT-Zone ชั้น 3 มีช่างเทคนิคให้บริการทุกวัน
2. ที่นั่งอ่านหนังสือชั้น 1 ทีมไอทีหมุนเวียนกันมาให้บริการทุกวันพุธ 13.00-16.00 น.
ให้บริการแบบ One Stop Service ด้านไอที ได้แก่
- สอบถาม-ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
- ติดตั้ง-แก้ไขปัญหา Hardware/Software (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ ม.อ.)
- แนะนำ-ให้ความช่วยเหลือการใช้โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบ-ดูแลระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
มาใช้บริการกันนะครับ😍
KeywordIT Help Desk, ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ประกาศ!! หอสมุดเปิดให้บริการ IT Help Desk 2 จุด

Contact Us