ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการ
วันที่29/06/2022
เนื้อหา
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 
เวลา 9.00 น. ศาสนาอิสลาม ละหมาดฮายัด ณ ชั้น 2 อาคาร 17 (หอสุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ตึกเก่า)
 
เวลา 10.00 น. ศาสนาพุทธ ทำบุญถวายอาหารเพล ณ ลานคนอ่านคน ชั้น 1 อาคาร 22 (อาคารสำนักวิทยบริการ)
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการ

Contact Us