ผู้เขียนtechno
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อเรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Customer Take Care
วันที่18/06/2021
KeywordCustomer Take Care, อบรมออนไลน์
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

เชิญร่วมอบรมออนไลน์โครงการ Customer Take Care ภายในหลักสูตรจะสอนเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยวิทยากรอารมณ์ดีของฝ่ายเทคโนฯ หลังเรียนจบรับเกียรติบัตรออนไลน์อีกด้วย!

Contact Us