ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องสมาชิกประเภทอาจารย์สามารถต่ออายุการยืมหนังสือ
วันที่30/05/2022
เนื้อหา
?สมาชิกประเภทอาจารย์สามารถต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
‼️กำหนดคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565‼️
?สามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากไม่มีผู้อื่นจอง
วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย/วารสาร ไม่สามารถต่ออายุการยืมได้
?โดยต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC
(login ด้วย PSU PASSPORT เข้าสู่ระบบ-->ยืมต่อ-->เลือกหนังสือที่ต้องการ-->กดยืมต่อ)
***หากพบปัญหาในการต่ออายุการยืม ต้องการคำแนะนำ/ความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อ สอบถามที่...
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดฯ ชั้น 1
โทร. 1408, 073-313486
Keywordrenew, การต่ออายุการยืม, อาจารย์
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สมาชิกประเภทอาจารย์สามารถต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

Contact Us