ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องประชาสัมพันธ์ “โครงการคนกินแดดชายแดนใต้”
วันที่29/03/2022
เนื้อหา
??ประชาสัมพันธ์ "โครงการคนกินแดดชายแดนใต้" เรียนรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
? วันที่ : 4-5 เมษายน 2565
? สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เข้าอบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครสมัครได้ที่
? เว็บไซต์ : https://www.solarman.in.th/
? ไลน์ : @355dmrmu
Keywordโครงการคนกินแดดชายแดนใต้
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนกินแดดชายแดนใต้” เรียนรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์

Contact Us