ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการที่ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
วันที่13/03/2022
เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) “ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

โดยได้เข้ารับรางวัลในงาน “งานวันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการที่ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

Contact Us