ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 19 วันที่ 21-22 มี.ค. 2565 สำนักงานเกษตร จ.นราธิวาส
วันที่05/03/2022
เนื้อหา

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 19 วันที่ 21-22 มี.ค. 2565 สำนักงานเกษตร จ.นราธิวาส

เป้าหมายของโครงการ

  1. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยโซลาร์เซลล์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
  2. เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้และการประยุกต์ใช้งานจริงจากโซลาร์เซลล์
  3. เพื่อสร้างต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้ให้กระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
  4. ยกระดับองค์ความรู้ในการรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งตนเองด้านพลังงานได้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
  5. ส่งเสริมบทบาท สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาชน
  6. สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมผลิตไฟฟ้าใช้ได้ภายในครัวเรือนหรือหน่วยงานและถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังผู้สนใจ

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.solarman.in.th/หรือสมัครผ่าน LINE สำนักวิทยบริการ โดยการเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้ที่นี่ http://line.me/ti/p/@355dmrmu

Keywordคนกินแดดชายแดนใต้
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 19 วันที่ 21-22 มี.ค. 2565 สำนักงานเกษตร จ.นราธิวาส 

Contact Us