ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องเข้าใช้บริการหอสมุดในช่วงโควิด 19
วันที่25/01/2022
เนื้อหา

เข้าหอเอฟฯ ยุคโควิด ต้องทำอย่างไร?

เข้าห้องสมุดไม่เสี่ยงโควิด เราต้องช่วยกัน

ใส่หน้ากาก ตลอดเวลา เหมือนที่เรารักเธอได้มั๊ย❤

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

เข้าใช้บริการหอสมุดในช่วงโควิด 19

Contact Us