ผู้เขียนkittisak.k
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวกิจกรรม/โครงการ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการคนกินแดดฯ ครั้งที่ 15 วันที่ 29-30 ม.ค. 2565 อ.ลำพะยา จ.ยะลา
วันที่19/01/2022
เนื้อหา

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 15 วันที่ 29-30 ม.ค. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.ลำพะยา จ.ยะลา ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://www.solarman.in.th/

*ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น

Keywordคนกินแดด, ยะลา
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 15 วันที่ 29-30 ม.ค. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.ลำพะยา จ.ยะลา

Contact Us