ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่อง‼️‼️ขอระงับการให้บริการ Netflix ชั่วคราว‼️‼️
วันที่11/01/2022
เนื้อหา

‼️‼️ขอระงับการให้บริการชั่วคราว‼️‼️

??เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ขอระงับการให้บริการ JFK NETFLIX เป็นการชั่วคราว เนื่องจากทางหอสมุดฯ ได้หมดสัญญาการขอใช้งานกับทางผู้ให้บริการ ในการนี้หอสมุดฯ ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการ JFK NETFLIX เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหากมีความคืบหน้าในการต่อสัญญาและการเปิดให้บริการในอนาคต ทางหอสมุดฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยเร็ว??

??ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้??

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 073 313486 ภายใน 1408

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

‼️‼️ขอระงับการให้บริการ Netflix ชั่วคราว‼️‼️

Contact Us