ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องขอเชิญเลือกซื้อ e-book เข้าหอสมุด
วันที่30/12/2021
เนื้อหา

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอเชิญเลือกซื้อ E-book เข้าหอสมุดฯ โดยมีงบประมาณในการจัดซื้อ $920

?ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

โดยมีวิธีการเสนอแนะดังนี้
1.เข้า url : https://jfk.oas.psu.ac.th/shopclick/
2. เข้าสู่ระบบด้วย PSU passport
3.เลือก เรียงลำดับความสำคัญ
4. สามารถตรวจสอบผลการเสนอแนะ ได้ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ในระบบ JFK shop click

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

ขอเชิญเลือกซื้อ e-book เข้าหอสมุด

Contact Us