ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ชื่อเรื่องPattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เผยแพร่คลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเรื่องราวน่ารู้คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีออกสู่สังคม
วันที่23/12/2021
เนื้อหา

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเสนอเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีมาอย่างยาวนาน นำเสนอต่อสาธารณชน ตามโครงการสร้างการรับรู้ของสาธารณะต่อพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี คลิปวิดีโอชุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ตอน เผยแพร่ผ่านทางช่อง Youtube ของ Pattani Heritage City หรือติดตามได้จากเมนู วิดีโอคลิป เสน่ห์ปัตตานี มองวงแหวนพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อ บนเว็บไซต์ Pattani Heritage City หรือรับชมได้จาก playlist ด้านล่าง

https://youtu.be/Lx07B02JvS4?list=PLkxrcUs-PhDGNJQxhjwHivbVFjuJs6-YN

KeywordYoutube, คลิปวิดีโอ, สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี, เล่าเรื่องเมืองตานี
รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเสนอเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีมาอย่างยาวนาน

Contact Us