ผู้เขียนjfk
ฝ่ายงานสำนักงานบริหาร
กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหาร
ชื่อเรื่องวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
วันที่02/12/2021
เนื้อหา

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙ )  และเป็นวันชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รูปภาพโปรโมท
ข้อความเกริ่นนำ

วันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา

Contact Us